ตัวอย่างวิธีสร้างTemplate

 

Template Stripe แบบที่คั่นหนังสือ ขนาด 600x1800 pixel resolution 300

 

ขนาด 2x3 นิ้ว ขนาดรูปพกในกระเป๋าสตางค์ สร้างไฟล์ ขนาด 600x900 pixel resolution 300

 

ขนาด 3x4 นิ้ว สร้างไฟล์ ขนาด 1200x900 pixel resolution 300