เช่าตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์. Photo Booth

March 15, 2013

ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ถ่ายที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ Y2K