เช่าตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์

March 15, 2013

ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ถ่ายที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ Y2K
March 15, 2013

MAJOR MIRACLE OF LOVE

MAJOR MIRACLE OF LOVE ถ่ายที่ Royal Jubilee Ballroom @ Impact Muang Thong Thani  ตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ Y2K    
April 28, 2014

ICS BANGUET ’14

April 28, 2014

DTAC PHOTO BOOTH POP ON STAGE